Children First_DDG

Kvietimas į seminarą “Smurtas lyties pagrindu vaikų ir paauglių tarpe mokykloje ir santykiuose: situacijos Lietuvoje apžvalga”

separator

Diversity Development Group (DDG) kviečia Jus ir Jūsų kolegas dirbančius su vaikais ir jaunimu dalyvauti 2020 m. vasario – balandžio mėnesiais vykusio tyrimo apie smurtą lyties pagrindu vaikų ir jaunimo tarpe mokykloje ir santykiuose Lietuvoje pristatyme ir aptarime (SEMINARAS NEMOKAMAS). Data ir laikas: 2020 m. birželio 5 d. nuo 10:00 iki 11:30 val. Seminaro tema:”Smurtas lyties pagrindu vaikų ir paauglių tarpe mokykloje ir santykiuose: situacijos Lietuvoje apžvalga”. […]

Read More
Solidarity in Future Europe

Solidarity in a Future Europe

separator

New project Solidarity in a Future Europe has been launched. “Solidarity in a Future Europe” is connecting citizens from across Europe in a series of conferences, designed to bring an understanding of the daily lives of migrants and refugees, to improve the services provided to them and to understand the circumstances that brought them to the […]

Read More

DDG atlieka Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. metų veiksmų plano vertinimą

separator

Šių metu gegužės–gruodžio mėnesiais „Diversity Development Group“ (DDG) tyrėjų komanda įgyvendina nepriklausomą Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų plano) vertinimą. Išoriniu vertinimu siekiama įvertinti Veiksmų plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo efektyvumą ir poveikį prevencijai bei kovai su prekyba žmonėmis 2017–2019 metų laikotarpiu. Tyrimo pagrindu bus pateiktos rekomendacijos naujo veiksmų plano […]

Read More
ICMPD Focus group

Invitation to online focus group interviews for highly qualified migrants in Lithuania

separator

Dear international professional! if you are a foreign national in Lithuania, a foreign professional with tertiary education, who have moved to live and work in Lithuania, either from the EU member state or a third-country, we are extremely happy to have found you! Our research team wants to hear about your experience here so that […]

Read More

NIEM. Evaluation 1: Summary Report 2020

separator

The European benchmark for refugee integration. Evaluation I Summary Report 2020 presents the key data and developments in the 2017 to 2019 period, as they are reflected in the scored outcome of research conducted in the 14 participating countries. More information about NIEM project is available here  

Read More
Anna Linndh Fondas

DDG – Anna Lindh Fondo Lietuvos tinklo koordinatorė

separator

Anna Lindh Fondas (ALF) – tarpvyriausybinė institucija, kurios tikslas – telkti įvairių šalių skirtingų kultūrų organizacijas bendriems projektams skatinant prasmingą tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą kitoniškumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. ALF įkurta 2004 m., įtraukiant 42 Europos ir Viduržemio jūros regionų valstybes. Fondo sekretoriatas yra įsikūręs Aleksandrijoje (Egiptas) ir vienija per 4000 organizacijų-narių. Diversity Development […]

Read More
DDG NIEM COVID 19

NIEM National Coalition Meeting: impact of the COVID-19 pandemic on refugees and migrants communities

separator

In response to COVID-19 emergency situation, DDG with partners initiated an online national coalition meeting, which aimed to discuss impact of the COVID-19 pandemic on refugees and migrants’ communities and to identify some possible alternative solutions. Main problems identified during the meeting were about: • the problems in the labour market; • lack of information […]

Read More

FRA: galime apsaugoti visuomenės sveikatą gerbdami žmogaus teises

separator

Naujoje Pagrindinių teisių agentūros (FRA) ataskaitoje teigiama, kad vyriausybių priemonės kovojant su COVID-19 turi didelį poveikį visų žmonių pagrindinėms teisėms, įskaitant teisę į gyvybę ir sveikatą. Vyriausybės atsakas siekiant sustabdyti viruso plitimą daro ypač didelį poveikį jau pažeidžiamų ar rizikos grupei priklausančių žmonių, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių, vaikų, neįgaliųjų, romų ir pabėgėlių, teisėms. Gerbti žmogaus […]

Read More

Eurofound apklausa apie COVID-19 įtaką gyvenimo ir darbo sąlygoms

separator

COVID-19 veikia mūsų gyvenimo bei darbo sąlygas ir kokybę. Siekiant geriau suprasti šiuos pokyčius ir jų poveikį, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) kviečia pildyti elektroninę apklausą. Apklausos pildymas trunka 10 minučių. Kviečiami dalyvauti kuo įvairesni respondentai! Prašome pildyti apklausą čia Daugiau informacijos apie COVID-19 pandemijos įtaką užimtumui ir darbo sąlygoms čia

Read More
ICMPD Focus group

INVITATION TO PARTICIPATE IN ONLINE FOCUS GROUP INTERVIEWS (For Lithuanian returnees)

separator

Dear Lithuanian returnee! if you are: a skilled professional with tertiary education, of Lithuanian citizenship, who have returned to Lithuania after a period spent studying and/or working abroad, preferably not earlier than 3 years ago (so you are all still fresh here!), we are extremely happy to have found you! Our research team wants to […]

Read More