Human movement

International workshop | Connections of the past and the future: the academic knowledge of human movement in the Mediterranean region and beyond

separator

You are kindly invited to join an international workshop “Connections of the past and the future: the academic knowledge of human movement in the Mediterranean region and beyond”. The so-called ‘refugee crisis’ in 2015 has expanded the boundaries of Mediterranean mobility and has affected even the countries that were not traditionally considered as a part […]

Read More
UniDiversity rezultatai

Tarptautinio projekto „UniDiversity“ rezultatų pristatymas

separator

Maloniai kviečiame sudalyvauti tarptautinio projekto „Universitetai įvairovės link“ (angl. „UniDiversity: Universities towards Diversity“) metu parengto tyrimo, rekomendacijų viešajai švietimo politikai ir virtualios Pranešimų apie diskriminacijos atvejus akademinėje aplinkoje platformos pristatyme. KADA 2022 m. rugsėjo 23 d., 16 val. | Vilniuje | Ratonda Centrum Hotel (Conventus posėdžių salėje), A. Rotundo g. 1 2022 m. rugsėjo 28 […]

Read More
NIEM Lithuania and Latvia

NIEM project | Comparative report on the influx of irregular migrants across the border of Belarus

separator

New report provides an overview of the measures taken by the Lithuanian and Latvian governments in response to the sudden influx of irregular migrants across the Belarussian border in the period of June 2021 – January 2022. The analysis of the situation reveals that the response of the Governments was in many ways similar, while […]

Read More

JT pabėgėlių agentūros ir Migration Policy Group priemonių rinkinys savivaldos specialistams

separator

Praėjusią savaitę pristatytas Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (angl. UNHCR) ir Briuselyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos Migration Policy Group (MPG) parengtas priemonių rinkinys vietos lygmens specialistams. Rinkinio paskirtis – suteikti praktinių įrankių ir patarimų, padedančių įtraukti pabėgėlius į vietos bendruomenes. UNHCR ir MPG susistemintos priemonės grįstos praktine savivaldybių institucijų bei vietos veikėjų patirtimi, nacionalinę politiką paverčiant realiais […]

Read More
Pusryciai su UNHCR

Virtualūs pusryčiai su UNHCR | Priemonių rinkinys savivaldos specialistams

separator

Kviečiame Jus į Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (angl. UNHCR) kartu su nevyriausybine organizacija Migration Policy Group (MPG) parengto priemonių rikinio vietos lygmens specialistams pristatymą. Šio rinkinio paskirtis – suteikti vietos specialistams praktinių įrankių ir patarimų įtraukiant pabėgėlius į vietos bendruomenes. UNHCR ir MPG sukūrė priemonių rinkinį, pagrįstą praktine savivaldybių institucijų ir vietos veikėjų patirtimi, nacionalinę […]

Read More
NIEM final conference

Refugee integration in the EU – what next? | Final European conference of the NIEM project on monitoring and improving policies

separator

Interested in the future of refugee integration in the EU? Save your place at the National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) conference on June 20, 2022 in Brussels and join panellists Luca Barani, Begüm Dereli, Sophie Magennis & Janina Ochojska. Since 2016, the National Integration Evaluation Mechanism project has provided evidence on the quality of refugee […]

Read More
DDG ieško tyrėjo

Kviečiame prie komandos prisijungti tyrėją!

separator

Nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group kviečia prie savo komandos prisijungti naują tyrėją. Kvalifikacija ir kompetencijos turėti aukštąjį ar jam prilygtiną išsilavinimą socialinių mokslų (sociologijos, politikos mokslų ar teisės) srityje ar būti baigiamųjų kursų (3-4 kursų) studente(-u); gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei kritiškai ir kūrybiškai suformuluoti bei pateikti surinktais duomenimis […]

Read More
UniDiversity

Diskusija | Universitetai ir įvairovė: LGBTI+ įtraukios ir saugios aplinkos kūrimo iššūkiai Lietuvoje

separator

Tarptautinio projekto UniDiversity: Universities towards Diversity koordinatoriai kviečia dalyvauti diskusijoje „Universitetai ir įvairovė: LGBTI+ įtraukios ir saugios aplinkos kūrimo iššūkiai Lietuvoje“. Renginio metu bus pristatomas 2 metų trukmės projektas, siekiantis sukurti atvirą bei įtraukią akademinę aplinką LGBTI+ asmenims Lietuvoje, Graikijoje ir Italijoje. LGBTI+ asmenys, akademinės bendruomenės nariai bei kiti iniciatyva besidomintys visuomenės nariai bus kviečiami […]

Read More
Amiros istorija

Amiros istorija | Projekto „Kai susitinka istorijos“ filmukas

separator

Kodėl žmonės bijo pabėgėlių? Kaip atsiranda gandai apie įvairias žmonių grupes? Kokios grėsmės tame slypi? Koks galėtų būti šios fiktyvios herojės Amiros likimas? Projekto „Kai susitinka istorijos“ koordinatorių sukurtas animacinis filmukas lengvai pritaikomas formaliajame ugdyme (istorijos, pilietiškumo, etikos, geografijos pamokose), taip pat – neformalaus švietimo užsiėmimuose.     * * * Prieš diskutuojant migracijos bei […]

Read More
Policies of unwelcome

International Conference | The Policies of (Un)welcome – Regional Perspectives

separator

    Diversity Development Group kindly invites you to attend an international conference “The Policies of (Un)welcome – Regional Perspectives”. The event will draw attention to the refugee reception and integration in the context of crisis by taking regional approach and engaging speakers from the Central and Eastern European and Mediterranean regions. The conference aims […]

Read More