„Savivaldybių atsakas į pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą“ tyrimo ataskaita

separator

“Diversity Development Group” pristato tyrimo Savivaldybių atsakas į pabėgėlių iš Ukrainos priėmimą: patirtys, iššūkiai ir gerosios praktikos” ataskaitą.

Nuo karo Ukrainoje pradžios į Lietuvą jau atvyko daugiau kaip 70 tūkstančių karo pabėgėlių iš Ukrainos. Toks didelis atvykstančiųjų skaičius ne tik sukėlė daug iššūkių nacionaliniu lygmeniu, bet ir turėjo įtakos išaugusiam  savivaldybių  vaidmeniui  sprendžiant  atvykstančių  užsieniečių priėmimo ir jų integracijos klausimus. 

Siekiant užtikrinti efektyvų panašių krizių sprendimą ateityje bei įgyvendinant sisteminius migracijos bei migrantų integracijos politikos pokyčius šalyje, tyrime retrospektyviai apžvelgiamos karo pabėgėlių priėmimo patirtys ir iššūkiai savivaldos lygmenyje, identifikuojamos kilusios problemos bei pateikiamas rekomendacijų sąrašas.  

Ataskaitoje pateiktos įžvalgos remiasi konteksto analizės ir kokybinio tyrimo metu surinktais duomenimis. Pristatomos Ukrainos piliečių ir karo pabėgėlių iš Ukrainos sociodemografinės  charakteristikos bei detaliau apžvelgiama, koks teisinis statusas suteikiamas karo pabėgėliams Lietuvoje ir kokias teises karo pabėgėliai turi mūsų šalyje. Daugiausiai dėmesio skiriama kokybinei daliai, kurioje išsamiai analizuojami interviu su 13 Lietuvos savivaldybių atstovais, tiesiogiai dalyvavusiais karo pabėgėlių priėmimo procesuose. 

Ataskaita parengta įgyvendinant projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“, kurį koordinuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Daugiau apie projektą: https://www.diversitygroup.lt/fwp_portfolio/enhancing-the-competence-of-municipalities-in-providing-services-to-third-country-nationals/.

* * * 

Su pilna tyrimo ataskaita susipažinti galite: čia.