Pristatyta tyrimo „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga“ ataskaita

separator

2022 m. lapkričio 8 d. pristatyta tyrimo „Su migrantais susijusių duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo Lietuvoje apžvalga“ ataskaita.  

Kad būtų galima vystyti ir sėkmingai įgyvendinti migracijos ir migrantų integracijos politiką, reikia patikimų, kokybiškų ir prieinamų su šiais procesais susijusių duomenų. Augant Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičiui ir siekiant užtikrinti šių žmonių integraciją į visuomenę, svarbu stebėti užsieniečių padėtį įvairiose gyvenimo srityse.  

Siekiant apžvelgti duomenų, susijusių su šalyje teisėtai gyvenančių užsienio šalių piliečių populiacija ir integracija, rinkimo, analizės ir viešinimo situaciją Lietuvoje tyrimo ataskaitoje pateikiami ir įvertinami įvairūs su migracija ir migrantų integracija susiję duomenų šaltiniai, apžvelgiamos su minėtais duomenimis susijusios problemos, iššūkiai ir galimybės.  

Ataskaitoje pateikiama informacija paremta dokumentų ir atvirųjų duomenų analize, savivaldybių administracijų atstovams skirtos apklausos rezultatais ir ekspertiniais interviu su svarbiausių institucijų, susijusių su aktualių duomenų rinkimu, analize ir viešinimu, atstovais. 

Ataskaita parengta įgyvendinant projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“, kurį koordinuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

* * *

Su pilna tyrimo ataskaita susipažinti galite: čia

Renginio metu apžvelgtas ataskaitos pristatymo skaidres galite rasti: čia