Kvietimas | Visuomenės nuostatų tyrimo ir žiniasklaidos stebėsenos rezultatų pristatymas

separator

Nevyriausybinė organizacija „Diversity Development Group“, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius ir „Media4change“ kviečia dalyvauti Tarptautinės tolerancijos dienai paminėti skirtame virtualiame renginyje, kurio metu numatyta pristatyti 2022 m. atlikto Lietuvos gyventojų nuostatų etninių ir religinių grupių atžvilgiu tyrimo bei žiniasklaidos stebėsenos rezultatus.

Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta 2022 m. rugsėjo 16 d. – 27 d., „Diversity Development Group“ ir Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyriaus užsakymu. Pagal suderintą klausimyną apklausą atliko Lietuvos – Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu apklausti 1024 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni).

Visuomenės nuomonės apklausos, siekiančios atskleisti gyventojų nuostatas įvairių Lietuvoje gyvenančių socialinių ir etninių grupių (romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir kt.) atžvilgiu, įgyvendinamos nuo 2005 m.

Žiniasklaidos monitoringo ir žurnalistikos inovacijų programos „Media4Change“ atstovė renginyje pristatys, kaip per metus keitėsi grupių, susiduriančių su didžiausia socialine distancija, vaizdavimo tendencijos, kaip juos koreliuoja su pastarojo meto visuomenės nuostatų pokyčiais. Kokios tematikos darbuose dažniausiai minimi musulmonai, kokios sąvokos pasirenkamos kalbant apie migrantus, kaip dažnai žiniasklaidoje išgirstami romai ir kuo pernai stebėtos tendencijos skiriasi nuo stebimų 2022 m. sausio – rugsėjo mėnesiais.

Remiantis ta pačia metodologija žiniasklaidos monitoringas su pertraukomis „Media4Change“ įgyvendinamas nuo 2013 m.

KADA: 2022 m. lapkričio 16 d. | 10:00-11:30 val.

KUR: Virtualioje platformoje „MS Teams“

Prisijungimo nuoroda: čia

Meeting ID: 352 771 294 261
Passcode: KViVFC

Maloniai informuojame, kad renginys vyks lietuvių kalba ir bus įrašomas. Tyrimo bei žiniasklaidos stebėsenos rezultatų pristatymas taip pat bus transliuojamas organizacijos „Diversity Development Group“ Facebook paskyroje.

Kviečiame pasidalinti kvietimu su kolegomis!

* * *

PROGRAMA

10:00-10:30 val. | Visuomenės nuostatos etninių ir religinių grupių atžvilgiu Lietuvoje | 2022 m.

Giedrė Blažytė – migracijos sociologė | Diversity Development Group, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas

10:30-11:00 val. | Grupių, patiriančių didžiausią socialinę distanciją, vaizdavimas Lietuvos žiniasklaidoje | 2022 m.

Neringa Jurčiukonytė – steigėja ir direktorė | Media4change

11:00-11:30 val. | Diskusija

* * *

Daugiau informacijos ir kontaktai:

Lina Kisevičienė | lina@diversitygroup.lt | +370 607 66902 | Klausimams, susijusiems su renginiu

Giedrė Blažytė | giedre@diversitygroup.lt | +370 618 51228 | Klausimams, susijusiems su visuomenės nuomonės tyrimu

Neringa Jurčiukonytė | neringa@zmogui.lt | +370 652 63085 | Klausimams, susijusiems su žiniasklaidos stebėsenos rezultatais