Tyrimas | Lygių galimybių užtikrinimas savivaldybių ir didžiausių Lietuvos įmonių darbo vietose

separator

Tik dvi savivaldybės iš 60 pilnai atskleidžia, kaip užtikrina lygias galimybes savo darbuotojams. Iš didžiausių Lietuvos įmonių darbuotojų gerovę labiausiai pasirengusios užtikrinti UAB „Ignitis“ ir AB „Telia Lietuva“.

Tai rodo naujausias lygių galimybių tyrimas, atliktas visose savivaldybėse ir 20 didžiausių verslų. Tyrimą atliko organizacijos „Lietuvos įvairovės chartija“ ir „Diversity Development Group“.

Jo metu buvo analizuoti viešai skelbiami dokumentai, tokie kaip savivaldybių ir įmonių strategijos, veiksmų planai ir tvarkų aprašai. Tyrime vertinta, ar įstaigos apskritai mato pas save su lygiomis galimybėmis susijusių problemų, kaip jas bando spręsti.

Dvi savivaldybės ir keturios verslo įmonės gavo 0 balų.

Iš 60 savivaldybių lygioms galimybės skirtą dokumentą skelbia 45, o aiškų veiksmų planą turi dvi – Akmenės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybės. Abi yra aiškiai įvardijusios problemas, nurodo siekiamą pokytį, turi priemones.

Dar trys savivaldybės – Mažeikių r., Šiaulių r. ir Joniškio r. – viešina, su kokiomis problemomis susiduria ir ką siekia spręsti. Konkrečių veiksmų planų neturi. Dažniausiai minimi iššūkiai –  nevienodos sąlygos keliant kvalifikaciją, toksiška bendravimo kultūra, ribotos darbuotojų žinios apie lygias galimybes darbe. Visos kitos savivaldybės šios informacijos neskelbia arba pateikia minimaliai.

Dažniausiai savivaldybės numato, kad problemas spręs rengiant darbuotojų mokymus arba taikant vienodus kriterijus įdarbinant.

Tuo metu apie lygių galimybių užtikrinimą versle skelbia 14 iš 20 didžiausių įmonių. Dvigubai mažiau (7) kalba apie tai, kokia situacija yra viduje, tačiau tik viena – AB „Telia Lietuva“ – įsivardina konkrečius iššūkius. Dažniausiai nurodoma, kad svarbiausia – sukurti vienodas sąlygas įsidarbinant ir pasiekti lyčių balansą pareigose.

„Nors daugelis savivaldybių kalba apie gyventojų įtraukimą ir lygias galimybes, reta atsisuka į save ir sprendžia šiuos iššūkius viduje. Verslas tam yra pasiruošęs geriau. Vis dėlto džiaugiuosi, kad kas trečia savivaldybė greitai sureagavo ir tyrimo metu pradėjo viešinti daugiau informacijos arba tikslinti savo veiksmų planus“, – sakė Lietuvos įvairovės chartijos vadovė Rugilė Trumpytė.

Pagal LR darbo kodeksą visi darbdaviai privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Organizacijos, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, turi paskelbti lygių galimybių politikas ir joms įgyvendinti skirtas priemones.

Tyrime vertintos didžiausios įmonės atrinktos pagal 2021 m. pardavimų pajamas, viešinamas „Verslo žiniose“.

Atlikus dokumentų analizę rezultatai buvo siunčiami visoms įmonėms ir savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Šia galimybe pasinaudojo 4 įmonės ir 23 savivaldybės.

Tyrimas atliktas įgyvendinant „Tvaraus pokyčio siekimas per įvairovę ir įtrauktį darbo vietoje“ projektą, finansuojamą Europos Komisijos.

Detalūs vertinimo duomenys (lietuvių ir anglų kalba):

Viešai skelbiamų dokumentų turinys buvo vertinamas 2022 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais.

Daugiau informacijos:

Rugilė Trumpytė, Lietuvos Įvairovės chartijos vadovė

rugile@diversity.lt / +37065116579

Sergej Stoma, Diversity Development Group tyrėjas

sergej@diversitygroup.lt