Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams | I projekto etapas

separator

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos praneša, kad įgyvendintas pirmasis projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (2020-2022 m.) etapas. Iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos lėšų finansuojamą projektą drauge įgyvendina Diversity Development Group ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybės.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios Diversity Development Group tyrėjai kiekvienoje iš 6 savivaldybių atliko didelės apimties tyrimą, kurio tikslas – ištirti trečiųjų šalių piliečių poreikius bei aukščiau minėtų savivaldybių kompetencijų bei resursų atitiktį paslaugoms, kurios aktualios sėkmingai ne Europos Sąjungos piliečių integracijai. Kiekvienos savivaldybės administracijai atskirai parengtos ir pristatytos trečiųjų šalių piliečių poreikių analizės ataskaitos. Pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą vainikavo šešios savivaldybėse bei nuotoliniu būdu įvykusios apskritojo stalo diskusijos.

Tolimesniuose projekto vykdymo etapuose numatyta formuluoti rekomendacijas, susijusias su savivaldybių lygmeniu organizuojamos integracijos paslaugų kūrimu bei teikimu. Projekto dalyviai bus konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu.

Taip pat bus vykdoma į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą orientuota rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti trečiųjų šalių piliečiams skirtas integracijos paslaugas. Numatyta, kad projekto dalyviams bus užtikrinamas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais.

* * *

Plačiau – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išplatintame pranešime.

Daugiau informacijos apie projektą, jo metu atlikto tyrimo rezultatus, apskritojo stalo diskusijas bei jose pristatytus pranešimus: čia