Projekto „PROFESINIO KELIO LINK“ rezultatai ir įžvalgos

separator

 

PROJEKTO „PROFESINIO KELIO LINK“ REZULTATAI IR ĮŽVALGOS

 

Šių metų rugsėjo mėnesį VšĮ Diversity Development Goup užbaigė 10 mėn. trukmės, Europos socialinio fondo agentūros projekto „Alternatyvių investicijų detektorius“ finansuotos idėjos „Profesinio kelio link“ įgyvendinimą. 

 

Projektas buvo skirtas išsilavinusių imigrantų integracijai į darbo rinką Lietuvoje, juo siekėme – ne tik suteikti tiesioginę pagalbą atvykusiems, bet ir kūrėme veiksmingesnį integracijos į darbo rinką modelį, tyrėme, kaip šiai gyventojų grupei sekasi darbo rinkoje.
Projekte dalyvavo 52 užsieniečiai, turintys teisinį statusą gyventi Lietuvoje arba siekiantys pabėgėlio statuso, bet jau turintys teisę dirbti. Dalis jų jau buvo daugiau ar mažiau dalyvavę valstybinėse integracinėse programose, turintys bent pradines lietuvių ar anglų kalbų žinias, siekiantys turimos kvalifikacijos pripažinimo bei ieškantys kvalifikuoto darbo Lietuvoje. 

Imigrantams projekto metu buvo suteikta galimybė intensyviai mokytis lietuvių kalbos – siekti A2 ir B1 lygių, atnaujinti anglų kalbos žinias B1 lygiu bei po kursų pasitikrinti kalbų lygį, laikant norimą egzaminą. 

Kiekvienas projekto dalyvis turėjo asmeninį mentorių, kuriam padedant identifikavo savo įgūdžius, turimą kvalifikaciją, nustatė savo profesinius prioritetus, sudarė individualų integracijos į darbo rinką planą. Mentoriai teikė nuolatinę pagalbą rengiant CV, teikiant dokumentus diplomo patvirtinimui, ieškant informacijos apie laisvas darbo vietas įvairiose darbo paieškos platformose, pagal poreikį tarpininkavo darbdavio ir potencialaus darbuotojo susitikimo metu. 

Projekto metu vyko ir bendri užsiėmimai mokantis kurti ir administruoti savo asmeninį LinkedIn profilį. Buvo organizuotos papildomos paskaitos darbo kultūros, teisinės įdarbinimo aplinkos, profesinės kvalifikacijos pripažinimo  ir darbo paieškos procesų Lietuvoje temomis. Taip pat projekto dalyviai įsitraukė į užsiėmimus ir norėjo daugiau sužinoti apie galimybes pradėti vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba verslo liudijimą, finansinį raštingumą ir socialines garantijas bei kaip nepakliūti į sukčių ir prekiautojų žmonėmis pinkles. 

Daugelis darbo ieškančių migrantų patenka į motyvacines duobes, kada mano, jog nesuras geresnio darbo. Siekiant to išvengti projekte dirbo psichologai, kurie vedė grupinius užsiėmimus dalyvių motyvacijai palaikyti, išmokyti tvarkytis su stresu. 

Projekto dalyviai savo lietuvių kalbos žinias galėjo gilinti šeštadieniniame Lietuvių kalbos pokalbių klube, muziejaus Istorijų namai kavinėjė Eskedar Coffee. Savanoriavo Vilniaus knygų mugėje, vaikams skirtame paviljone Knygų šalis


 
Projekto metu 54 procentai dalyvių pradėjo dirbti, arba vykdyti individualią veiklą, buvo priimti į darbinę praktiką, pradėjo persikvalifikavimo procesą arba mokytis Lietuvoje veikiančiose profesinio mokymo ar aukštosiose mokyklose. Projekto dalyviai įsidarbino ar darbo praktikas atliko įvairiose finansų, logistikos, prekybos, informacinių technologijų, švietimo, kultūros įmonėse ir organizacijose. Aktyviai įsijungė į persikvalifikavimo programas. Kitai daliai asmenų pritrūko pasirengimo laiko, kadangi profesinės kvalifikacijos pripažinimo, darbo licencijų gavimo procesas užtrunka ilgesnį laiką, tačiau tikimės, kad įgūdžiai įgyti projekto metu jiems padės artimiausioje ateityje pasiekti savo tikslų ir sėkmingai įsitraukti į darbo rinką

 

 

Džiaugiamės projekto metu užsimezgusiu naudingu bendradarbiavimu su Lietuvos įvairovės chartija ir persikvalifikavimo programa, skirta moterims Women Go Tech, kurios suteikė galimybę projekto dalyviams dalyvauti profesinių praktikų ir persikvalifikavimo programų atrankose.  

Taipogi projekto metu mūsų organizacijos mentoriai – socialinės integracijos specialistai sukūrė Pakopinės integracijos programą, kurią norime taikyti ir tobulinti tolesnėse Diversity Development Group vykdomose socialinės integracijos veiklose. 

Po projekto taip pat galime teikti šias įžvalgas:  

 • Lietuva vis dar dar nemato migrantų kaip rimtos galimybės darbo rinkoje, nerenka ir neanalizuoja darbo rinkai reikalingų duomenų apie visų migrantų (ne tik Ukrainos piliečių) turimą išsilavinimą ir profesijas. 
 • Lietuva vis dar neturi nuoseklių išsilavinusiems migrantams skirtų perkvalifikavimo programų, dažniausiai Užimtumo tarnyba jiems siūlo nekvalifikuotą, fizinį darbą.  
 • Nėra specialių integracijos į darbo rinką programų reglamentuojamų profesijų atstovams medicinos, švietimo ir kitose srityse, kas galėtų gan geitai užpildyti Lietuvoje esančias laisvas darbo vietas šiuose sektoriuose.  

Darbdaviai – valstybinės ir privačios organizacijos nėra pasiruošusios kvalifikuotų užsieniečių integracijai: 

 • Neturi parengtų techninių ir personalo dokumentų keliomis kalbomis. 
 • Neturi darbo praktikos užsieniečiams ir  mentorystės “kolega kolegai” programų. 
 • Stokoja žinių kaip į darbą integruoti kitos tautybės, kalbos, kultūros ar rasės žmones.
   

DDG pasiūlymai: 

 • Atsakingoms valstybės institucijoms numatyti finansavimo priemones, skirtas kvalifikuotų migrantų integracijos į reglamentuojamų profesijų darbo rinką skatinimui ir jungčių tarp tokias programas vykdančių centrų ir darbdavių kūrimui. 
 • Subsidijuoti darbdavius, steigiančius ne tik darbo, bet ir darbinių praktikų vietas kvalifikuotiems imigrantams įmonėse ir organizacijose. 
 • Lietuvos įmonėms drąsiau diegti praktinius migrantų integracijos į darbo rinką modelius, pasinaudojant NVO ir tarptautinių įmonių patirtimi. 
 • Mokyti darbdavius ir darbuotojus apie įvairovę darbovietėse.
   

Taip pat norime pasidžiaugti, kad projektas sulaukė didelio tarptautinio dėmesio. Diversity Development Group šį rudenį buvo pakviesta projekto rezultatus ir įžvalgas pristatyti net trijuose tarptautinuose renginiuose: (1) Tarptautinio projekto PROSPER, skirto Ukrainos karo pabėgėlių įtraukčiai į darbo rinką Baltijos regione skatinimui, partnerių renginyje Vilniuje, kurį organizavo Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmai. (2) ES Baltijos jūros regiono strategijos švietimo srities konferencijos seminare, skirtame migrantų potencialo identifikavimui ir įtraukčiai. (3) Taipogi kaip geroji praktika iš Baltijos regiono, projekto rezultatai ir įžvalgos pristatytos ES Dunojaus regiono strategijos 11-oje tarptautinėje šalių narių konferencijoje, skirtoje švietimui “Atsparesnis, saugesnis ir išmanesnis Dunojaus regionas iššūkių metu”.