Studijų vizitai Europoje migracijos integracijos srityje

separator

Lietuvos kontekste platesnio masto migracija yra sąlyginai naujas reiškinys, tad migracijos politikos formavimas dar tik pradeda įgauti pagreitį. Kita vertus, kitose Europos Sąjungos šalyse migracijos klausimai aktualūs jau ilgus metus, tad tokios šalys turi stipriau išplėtotą šios srities politiką. Pavyzdžiui, Švedija ar Portugalija Migrantų integracijos politikos indekse (MIPEX) vertinamos atitinkamai 86 ir 81 balais, kai Lietuvos sistema įvertinta tik 37 balais iš 100 (2020 m. duomenys).

Siekiant prisidėti prie Lietuvoje egzistuojančios sistemos gerinimo, 2023 m. rudenį Pabėgėlių priėmimo centras (PPC) Lietuvos savivaldybėms, Lietuvos savivaldybių asociacijai ir SADM organizavo 6 studijų vizitus į ES šalių savivaldybes su stipriomis integracijos sistemomis: Švedijos, Belgijos, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos ir Airijos. Rengiamuose vizituose DDG turėjo unikalią galimybę sudaryti vizitų programas, kuriose buvo akcentuojamas Lietuvos integracijos sistemos tobulinimas ir nacionalinių, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas. Projektui finansavimą skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (projektas „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“, projekto nr. – 08.3.1-ESFA-V-419-02-0001).

Vizitų tikslas buvo susipažinti su Europoje taikomomis gerosiomis integracijos ir migracijos politikos praktikomis ir įvertinti skirtingus nacionalinio, savivaldybės ir nevyriausybinio lygmens institucijų bendradarbiavimo modelius. Šiam tikslui pasiekti delegacija iš Lietuvos lankėsi pas vietines nevyriausybines organizacijas, taip pat kalbėjosi su viešojo sektoriaus atstovais ir politikos formuotojais.

Kiekviename 2-3 dienų ilgio vizite delegaciją iš Lietuvos sudarė apytiksliai dešimt žmonių. Delegacija buvo sudaryta iš savivaldybių atstovių ir atstovų, reprezentuojančių Šalčininkų m., Ukmergės m., Alytaus m., Elektrėnų m., Molėtų m., Utenos m., Telšių m., Vilniaus m., Visagino m., Kauno m., Akmenės r., Kaišiadorių m., Joniškio m., Palangos m., Tauragės m., Panevėžio m. ir Radviliškio r. savivaldybes. Taip pat užsienyje gerosios patirties sėmėsi dalyvės ir dalyviai iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pabėgėlių priėmimo centro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šis studijų vizitų ciklas parodė, jog Lietuvai būtina akcentuoti dabartinės migracijos ir integracijos sistemos tobulinimą. Tai galima įgyvendinti gerinant socialinių paslaugų efektyvumą bei prieinamumą, stiprinant bendradarbiavimą tarp nacionalinių, savivaldybių ir nevyriausybinių institucijų. Šių vizitų metu sukaupta patirtis yra svarbus žingsnis kuriant veiksmingą Lietuvos migracijos ir integracijos politiką, kuri atitiktų aukštus Europinio lygio standartus.