Ieškome Tyrimų vadovo(-ės)

separator

Diversity Development Group (DDG) yra ne pelno siekianti organizacija, kuri jau daugiau nei 10 metų vykdo socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir įgyvendina tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir migrantų integracijos srityse. DDG patirtis apima kokybinius ir kiekybinius tyrimus, migrantų integracijos rodiklių vertinimą ir migracijos politikos stebėsenos priemones. DDG ekspertai padėjo konceptualizuoti migrantų integracijos politikos modelį Lietuvoje ir Lietuvos migracijos politikos gaires.

DDG komandoje esame 8 vieni kitus palaikantys kolegos ir vadovaujamės šiomis pagrindinėmis organizacijos vertybėmis – profesionalumas, skaidrumas, atvirumas, pagarba sau ir mus supančiai aplinkai.

Jei susidomėjai mūsų organizacija, kviečiame prisijungti prie komandos.

TYRIMŲ VADOVO (-ĖS) POZICIJA

Kvalifikacija ir kompetencijos:

 • turėti socialinių mokslų (pvz. sociologijos / antropologijos / politikos mokslų / teisės) magistro laipsnį;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei kritiškai ir kūrybiškai formuluoti bei pateikti surinktais duomenimis grįstas išvadas ir rekomendacijas;
 • gebėti vadovauti tyrimų įgyvendinimo komandai;
 • lietuvių (C2 lygis) ir anglų (C1/C2 lygis) kalbų kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai;
 • gebėjimas dirbti tiek individualiai, tiek komandoje;
 • gebėjimas savarankiškai priimti pagrįstus sprendimus.

Privalumai:

 • bent 2 metų tyrimų migracijos ir/arba lygių galimybių, ir/arba žmogaus teisių srityje įgyvendinimo patirtis (praktinė arba akademinė, įgyvendinant tyrimus savarankiškai ir komandoje);
 • kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodų išmanymas;
 • viešojo kalbėjimo įgūdžiai ir patirtis;
 • nacionalinių ir/ar tarptautinių projektų paraiškų iniciavimo ir rengimo patirtis;
 • tarpkultūrinės kompetencijos;
 • rusų kalbos žinios.

Sėkmingas kandidatė(-as):

 • taikydama(-s) skirtingus tyrimų metodus planuos ir įgyvendins (savarankiškai ir kartu su komanda) tarptautinius ir nacionalinius tyrimus migracijos, su reiškiniu susijusių procesų ir lygių galimybių srityje, formuluos tyrimų duomenimis grįstas išvadas ir rekomendacijas;
 • dalyvaus tyrimų duomenų pristatymuose;
 • atstovaus organizaciją darbo grupėse bei nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, kuriose dalinsis ekspertinėmis žiniomis;
 • inicijuos ir prisidės prie (tyrimų) projektų paraiškų rašymo;
 • inicijuos organizacijos advokacines veiklas.

Siūlome:

 • darbą pilnu etatu;
 • darbo atlygį 1 600 – 1 800 Eur/mėn. (NETO darbo užmokestis, kuris priklauso nuo turimos kvalifikacijos bei darbo patirties);
 • darbą draugiškoje ir palaikančioje komandoje;
 • lankstų darbo grafiką;
 • galimybę derinti darbą biure ir nuotoliniu būdu;
 • 4 dienų darbo savaitę (vasaros metu);
 • galimybę kelti kompetencijas dalyvaujant komandiruotėse, tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose / mokymuose.

Gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško lauksime iki rugsėjo 24 d. el. pašto adresu: info@diversitygroup.lt