Kvietimas | Visuomenės nuostatų tyrimo ir žiniasklaidos stebėsenos rezultatų pristatymas

separator

Diversity Development Group, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius ir Media4change kviečia dalyvauti Tarptautinės tolerancijos dienai paminėti skirtame virtualiame renginyje, kurio metu numatyta pristatyti 2021 m. atlikto Lietuvos gyventojų nuostatų etninių ir religinių grupių atžvilgiu tyrimo bei žiniasklaidos stebėsenos rezultatus.

Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta 2021 m. rugsėjo 17 d. – spalio 3 d., Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyriaus ir „Diversity Development Group“ užsakymu. Pagal suderintą klausimyną apklausą atliko Lietuvos – Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu apklausti 1004 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni).

Visuomenės nuomonės apklausos, siekiančios atskleisti gyventojų nuostatas įvairių Lietuvoje gyvenančių socialinių ir etninių grupių (romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir kt.) atžvilgiu, įgyvendinamos nuo 2005 m.

Žiniasklaidos monitoringo ir žurnalistikos inovacijų programos „Media4Change“ atstovė renginyje taip pat pristatys, kaip kito nereguliarių migrantų vaizdavimo tendencijos pakilus migracijos mastams Baltarusijos pasienyje: kokie pranešimai dominavo, kokiais terminais įvardijama ši grupė ir į kokius šaltinius žurnalistai kreipiasi dažniausiai. Atskirai bus aptariamas vaidmuo, kuris žurnalistų darbuose tenka pačiai aptariamai grupei ir kaip šios tendencijos kito birželio – rugsėjo mėnesiais.

Remiantis ta pačia metodologija žiniasklaidos monitoringas su pertraukomis įgyvendinamas nuo 2013 m.

2018 m. tai tapo nuolatine veikla, leidžiančia kiekvieną mėnesį fiksuoti ir reaguoti į labiausiai stigmatizuojamų grupių vaizdavimo ypatumus bei keisti žalingas tendencijas.

KADA: 2021 m. lapkričio 16 d. | 10:00-11:30 val.

KUR: Virtualioje platformoje ZOOM

* * *

PROGRAMA

10:00-10:30 val. | Migrantų vaizdavimo krizė Lietuvos žiniasklaidoje

Neringa Jurčiukonytė – steigėja ir direktorė | Media4change

10:30-11:00 val. | Visuomenės nuostatos etninių ir religinių grupių atžvilgiu Lietuvoje | 2021 m.

dr. Giedrė Blažytė – migracijos sociologė | Diversity Development Group, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas

11:00-11:30 val. | Diskusija

* * *

Iki 2021 m. lapkričio 15 d. užsiregistruoti prašome: čia

Užsiregistravusiems dalyviams vakare prieš renginį el. paštu bus išsiųsta prisijungimo nuoroda.

Maloniai informuojame, kad renginys vyks lietuvių kalba ir bus įrašomas. Tyrimo bei žiniasklaidos stebėsenos rezultatų pristatymas taip pat bus transliuojamas organizacijos „Diversity Development Group“ Facebook paskyroje.

Daugiau informacijos: čia

Kontaktai:

dr. Giedrė Blažytė | giedre@diversitygroup.lt | +370 618 51228 | Klausimams, susijusiems su tyrimu

Austėja Vakarinaitė | austeja@diversitygroup.lt | +370 612 62338 | Klausimams, susijusiems su renginiu

* * *

Pristatymas organizuojamas projekto #VBirNVO, finansuojamo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, rėmuose.