The European benchmark for refugee integration. Evaluation 1: Comprehensive report

separator

Following the NIEM Baseline Report, Evaluation 1 has assessed the situation as of 2019 and highlights key trends. The Comprehensive European Report compares in detail developments in 14 countries and identifies the best practices. Press release of the NIEM Comprehensive report is available here

Read More

[ATNAUJINTA] Pabėgėlių integracija Lietuvoje: kvietimas į tyrimų rezultatų pristatymą

separator

Diversity Development Group ir Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) maloniai kviečia į Nacionalinio integracijos vertinimo mechanizmo (NIEM) projekto tęstinės nacionalinės ataskaitos ir UNHCR apklausos apie pabėgėlių integracijos patirtis rezultatų pristatymą. Renginio tikslas – pristatyti NIEM projekto ataskaitos ir UNHCR pabėgėlių apklausos rezultatus bei aptarti bendrą situaciją, susijusią su Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos kūrimu […]

Read More
Intercap webinar

INTERCAP WEBINAR RECORDING AVAILABLE ONLINE

separator

On the 12th of June, 2020, the InterCap project held the webinar “COVID-19: What Is The Impact On Migration And Education? Risks And Opportunities Across EU” The webinar attracted representatives of various international and European organisations and NGOs, notable experts, local authorities, trainers and students across 19 countries. The purpose of the webinar was to […]

Read More

WEBINAR ON “COVID-19: WHAT IS THE IMPACT ON MIGRATION AND EDUCATION? RISKS AND OPPORTUNITIES ACROSS EU”

separator

InterCap webinar on COVID-19: What is the impact on Migration and Education? Risks and Opportunities across EU invites you to join the discussion about the impact of the COVID-19 pandemic on migration flows; EU response to the coronavirus pandemic; the influence of COVID-19 on education systems. SPEAKERS: Veronica Boggini: Financing for Development and Migration Expert, “Save […]

Read More
Solidarity in Future Europe

Solidarity in a Future Europe

separator

New project Solidarity in a Future Europe has been launched. “Solidarity in a Future Europe” is connecting citizens from across Europe in a series of conferences, designed to bring an understanding of the daily lives of migrants and refugees, to improve the services provided to them and to understand the circumstances that brought them to the […]

Read More

DDG atlieka Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. metų veiksmų plano vertinimą

separator

Šių metu gegužės–gruodžio mėnesiais „Diversity Development Group“ (DDG) tyrėjų komanda įgyvendina nepriklausomą Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų plano) vertinimą. Išoriniu vertinimu siekiama įvertinti Veiksmų plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo efektyvumą ir poveikį prevencijai bei kovai su prekyba žmonėmis 2017–2019 metų laikotarpiu. Tyrimo pagrindu bus pateiktos rekomendacijos naujo veiksmų plano […]

Read More
ICMPD Focus group

Invitation to online focus group interviews for highly qualified migrants in Lithuania

separator

Dear international professional! if you are a foreign national in Lithuania, a foreign professional with tertiary education, who have moved to live and work in Lithuania, either from the EU member state or a third-country, we are extremely happy to have found you! Our research team wants to hear about your experience here so that […]

Read More

NIEM. Evaluation 1: Summary Report 2020

separator

The European benchmark for refugee integration. Evaluation I Summary Report 2020 presents the key data and developments in the 2017 to 2019 period, as they are reflected in the scored outcome of research conducted in the 14 participating countries. More information about NIEM project is available here  

Read More
Anna Linndh Fondas

DDG – Anna Lindh Fondo Lietuvos tinklo koordinatorė

separator

Anna Lindh Fondas (ALF) – tarpvyriausybinė institucija, kurios tikslas – telkti įvairių šalių skirtingų kultūrų organizacijas bendriems projektams skatinant prasmingą tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą kitoniškumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. ALF įkurta 2004 m., įtraukiant 42 Europos ir Viduržemio jūros regionų valstybes. Fondo sekretoriatas yra įsikūręs Aleksandrijoje (Egiptas) ir vienija per 4000 organizacijų-narių. Diversity Development […]

Read More
DDG NIEM COVID 19

NIEM National Coalition Meeting: impact of the COVID-19 pandemic on refugees and migrants communities

separator

In response to COVID-19 emergency situation, DDG with partners initiated an online national coalition meeting, which aimed to discuss impact of the COVID-19 pandemic on refugees and migrants’ communities and to identify some possible alternative solutions. Main problems identified during the meeting were about: • the problems in the labour market; • lack of information […]

Read More