Human trafficking

Implementation of Anti-Trafficking Directive assessed

separator

European Parliament released the results of the Directive 2011/36/EU (Anti-Trafficking Directive) implementation assessment. Directive 2011/36/EU is the benchmark legislation on the fight against human trafficking at European level. By ratifying the Directive 2011/36/EU Lithuania has taken a responsibility to protect victims of human trafficking and put all kind of efforts on prevention of this crime. […]

Read More
Morijos prieglobsčio prašytojų stovykla

Kreipimasis į LR Vyriausybę dėl situacijos Morijos prieglobsčio prašytojų stovykloje

separator

Šiandien 15 nevyriausybinių organizacijų, aktyviai veikiančių migracijos ir žmogaus teisių srityje Lietuvoje, taip pat Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Nacionalinis komitetas ir LCC tarptautinis universitetas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei atsakingas ministerijas, ragindamos imtis veiksmų ir solidarizuotis su kitomis ES valstybėmis narėmis sprendžiant krizę, kilusią po gaisro Morijos prieglobsčio prašytojų stovykloje Lesbo saloje, Graikijoje. […]

Read More
Muslim migrants international conference

Invitation to international conference “Muslim migrants in Europe – overcoming social stigma”

separator

On behalf of the Halina Niec Legal Aid Center, Diversity Development Group invites you to attend international conference “Muslim migrants in Europe – overcoming social stigma” which we co-organise as part of the “Solidarity in a Future Europe” project. The event will serve as a forum for discussions where experts, young researchers and students, practitioners […]

Read More