JT pabėgėlių agentūros ir Migration Policy Group priemonių rinkinys savivaldos specialistams

separator

Praėjusią savaitę pristatytas Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (angl. UNHCR) ir Briuselyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos Migration Policy Group (MPG) parengtas priemonių rinkinys vietos lygmens specialistams. Rinkinio paskirtis – suteikti praktinių įrankių ir patarimų, padedančių įtraukti pabėgėlius į vietos bendruomenes.

UNHCR ir MPG susistemintos priemonės grįstos praktine savivaldybių institucijų bei vietos veikėjų patirtimi, nacionalinę politiką paverčiant realiais sprendimais ir siekiant proaktyvaus pabėgėlių dalyvavimo integracijos procesuose. Integracijos politika ir socioekonominė įtrauktis labiausiai pasiteisina, kai pabėgėliai yra įtraukiami į priemonių kūrimo bei įgyvendinimo procesus, todėl šis rinkinys paremtas įtraukiais dalyvaujamaisiais metodais ir praktikomis.

Su virtualiu priemonių rinkiniu galite susipažinti čia.

Nuo birželio 24 d. rinkinys prieinamas ir lietuvių kalba.