Kviečiame prie komandos prisijungti tyrėją!

separator

Nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group kviečia prie savo komandos prisijungti naują tyrėją.

Kvalifikacija ir kompetencijos

 • turėti aukštąjį ar jam prilygtiną išsilavinimą socialinių mokslų (sociologijos, politikos mokslų
  ar teisės) srityje ar būti baigiamųjų kursų (3-4 kursų) studente(-u);
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei
  kritiškai ir kūrybiškai suformuluoti bei pateikti surinktais duomenimis grįstas išvadas ir
  rekomendacijas;
 • anglų kalbos kalbėjimo ir rašymo įgūdžiai (C1/C2 lygis);
 • gebėjimas dirbti individualiai ir savarankiškai priimti sprendimus.

Privalumai

 • bent vienerių metų tyrimų migracijos, lygių galimybių, žmogaus teisių srityje įgyvendinimo
  patirtis (praktinė arba akademinė, įgyvendinant tyrimus savarankiškai arba komandoje);
 • kiekybinių duomenų rinkimo metodų išmanymas;
 • tarpkultūrinės kompetencijos;
 • rusų kalbos žinios.

Sėkminga(-s) kandidatė(-as)

 • taikydama(-s) skirtingus tyrimų metodus planuos bei įgyvendins (savarankiškai ir kartu su
  komanda) tarptautinius bei nacionalinius tyrimus migracijos ir su reiškiniu susijusių procesų
  srityje, formuluos tyrimų duomenimis grįstas išvadas ir rekomendacijas;
 • dalyvaus tyrimų duomenų pristatymuose;
 • dalyvaus darbo grupėse bei nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, kuriose dalinsis
  ekspertinėmis žiniomis;
 • inicijuos ir prisidės prie (tyrimų) projektų paraiškų rašymo;
 • prisidės prie organizacijos inicijuojamų advokacinių veiklų.

Siūlome

 • darbą pilnu etatu;
 • darbą draugiškoje ir palaikančioje komandoje;
 • lankstų darbo grafiką;
 • darbo atlygį nuo 1000–1200 Eur/mėn. (NETO darbo užmokestis);
 • galimybę kelti kompetencijas dalyvaujant tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose /
  mokymuose.

Gyvenimo aprašymų lauksime iki birželio 25 d. el. pašto adresu: info@diversitygroup.lt