Pristatyta trečioji nacionalinė projekto NIEM ataskaita apie pabėgėlių integraciją Lietuvoje

separator

2022 m. balandžio 7 d. Diversity Development Group pristatė projekto NIEM (angl. „National Integration Evaluation Mechanism”, liet. „Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas”)  tęstinę nacionalinę ataskaitą apie pabėgėlių integraciją Lietuvoje.

Su dokumentu galima susipažinti: čia

NIEM nacionalinė ataskaita yra trečiojo vertinimo etapo rezultatas. Šio etapo metu 186 rodiklių pagrindu atlikta esamos tarptautinės apsaugos gavėjų integracijos politikos ir jos įgyvendinimo šalyje analizė.

Ataskaitos pristatymo metu trumpai apžvelgti projekte dalyvaujančiose šalyse įgyvendinamos prieglobsčio gavėjų integracijos politikos vertinimo rezultatai ir pokyčiai 2017-2021 m. laikotarpiu.

Kviečiame susipažinti su renginio metu pristatytais pranešimais:

 

Nacionalinės NIEM ataskaitos (III) pristatymas

dr. Giedrė Blažytė | Diversity Development Group

Prezentacija: čia

 

Challenges of people granted asylum in Lithuania

Lina Grudulaitė, M. Hasan Agan | Pabėgėlių taryba

Prezentacija: čia

 

Strateginiai prieglobsčio gavėjų integracijos politikos tikslai

Aistė Gerikaitė-Šukienė | LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Prezentacija: čia

 

* * *

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą NIEM (angl. „National Integration Evaluation Mechanism”, liet. „Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas”) , finansuojamą Europos Sąjungos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos (AMIF) fondo lėšomis.