Pristatyti lygybės duomenų tyrimo rezultatai

separator

Šių metų spalio 25 d. vykusiame virtualiame renginyje pristatyti tyrimo „Lygybės duomenys (angl. equality data): duomenų rinkimas, teisinė aplinka ir tobulinimo galimybės“ rezultatai.

Tyrimo, kurį užsakė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir atliko Diversity Development Group, metu įvertintos lygybės duomenų rinkimo apimtys, kokybė, prieinamumas bei veiksniai, kurie apsunkina lygybės duomenų rinkimą Lietuvoje.

Lygybės duomenys – kiekybinio arba kokybinio pobūdžio informacija, kuri yra arba gali būti naudojama apibendrinti ir (arba) įvertinti egzistuojančias nelygybes arba jų priežastis bei pasekmes. Patikimų ir kokybiškų duomenų lygybės srityje rinkimas gali padėti nustatyti, kokia yra skirtingų socialinių grupių padėtis visuomenėje – t.y. įvertinti, kokios socialinės grupės susiduria su sisteminėmis nelygybėmis ir (arba) diskriminacija lyginant su kitomis visuomenės grupėmis, taip pat nustatyti sisteminių nelygybių ir (arba) diskriminacijos apraiškas bei apimtis.

Pilna tyrimo ataskaita prieinama: čia