Visuomenininkai kviečia keisti požiūrį: migracija kaip galimybė

separator

Lietuvos pilietinės visuomenės atstovai išplatino peticiją, reiškiančią susirūpinimą dėl Lietuvoje pasitelktų priemonių nereguliariai migracijai valdyti. Migracijos ir žmogaus teisių srityje aktyviai veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir pilietinių judėjimų atstovai taip pat atkreipia  dėmesį į priešiškumą ir baimę migrantų atžvilgiu kurstančią politikos formuotojų komunikaciją. Diversity Development Group, Lietuvos žmogaus teisių centras, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, Pabėgėlių Taryba ir kitos organizacijos bei judėjimai ragina pasirašyti peticiją, taip išreiškiant paramą ilgalaikei žmogaus teisių principus atitinkančiai migrantų priėmimo ir integracijos strategijai.

 

Vyriausybės sprendimai pažeidžia žmogaus teises

 

Dokumentą pasirašę šalies pilietinės visuomenės nariai teigia, kad LR Vyriausybės veiksmai yra nesuderinami su Lietuvos įsipareigojimais žmogaus teisių srityje. Peticijos rengėjai pabrėžia, kad masinis migrantų sulaikymas, apgręžimas ir migrantų teisių suvaržymas prieštarauja nuostatoms, įtvirtintoms tokiuose tarptautinės teisės dokumentuose, kaip 1951 m. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, ES Pagrindinių teisių chartija ir Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Šių metų birželį Baltarusijos pasienyje išaugusiam nereguliarios migracijos srautui atgrasyti priimtos Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos iš esmės apribojo prieglobsčio prašytojų galimybes gauti prieglobstį. Panašius 2015 m. ir 2017 m. priimtus Vengrijos įstatymų pakeitimus, smarkiai suvaržiusius migrantų galimybes pateikti prieglobsčio prašymą, ES Teisingumo Teismas 2020 m. pripažino pažeidus ES teisę. 

 

Peticijos autoriai pabrėžia, kad daugelis kilmės valstybių, iš kurių į Lietuvą atvyksta nereguliarūs migrantai, nėra saugios. 2020 m. Eurostat duomenimis, 43% Irako, 85% Sirijos ir 59% Afganistano piliečių Europos Sąjungoje pateiktų prieglobsčio prašymų buvo patenkinti be apeliacijos. Afganistane valdžią perėmus Talibanui, ši šalis nelaikytina saugia ir jos piliečiai neturėtų būti į ją grąžinami. Lietuvoje šiuo metu yra sulaikyti 83 migrantai iš Afganistano ir jų likimas nėra aiškus.

 

Nepritariame selektyviai prieglobsčio politikai: praėjusiais metais nuo persekiojimo bėgantiems baltarusiams buvo sukurtas humanitarinis koridorius, bet dabar migrantams ši šalis laikoma saugia, o pasienyje esantys migrantai stumiami atgal į jos teritoriją”, – teigia dr. Giedrė Blažytė, nevyriausybinės organizacijos „Diversity Development Group” tyrimų vadovė.

 

Migracija kaip galimybė

 

Peticijos rėmėjai taip pat ragina nepamiršti, kad migracija savaime nėra nusikaltimas, o visus migrantus sutikti su baime ir nepasitikėjimu nėra pagrindo. Peticija pažymi, kad migracijos procesai sudaro prielaidas kurti įvairesnę ir tolerantiškesnę visuomenę bei praturtina ją naujais įgūdžiais, inovatyviomis idėjomis ir neša ekonominę naudą.

„Išaugusi imigracija neabejotinai yra iššūkis, bet taip pat ir galimybė – tą suprato Vokietijos vyriausybė, 2015-2016 m. priėmusi daugiau nei milijoną pabėgėlių. Migracija praturtina ir migrantų gyvenimus, ir priimančių šalių bendruomenes. Suteikti prieglobstį ne tik etiška, bet ir, kaip rodo tyrimai, finansiškai apsimoka ilguoju laikotarpiu,“ – teigia dr. Indrė Balčaitė, nepriklausoma migracijos tyrėja, prisidėjusi rengiant peticiją. 

Peticijos rėmėjai ragina Lietuvos valstybės institucijas laikytis tarptautinės teisės, užtikrinti skaidrumą, netapatinti nereguliarių migrantų su grėsme ir neapgręžti jų į Baltarusiją. Skatinama sudaryti realias galimybes tam, kad pateikti prieglobsčio prašymai būtų svarstomi pagal tarptautinės teisės nustatytą tvarką. Dokumento autoriai pabrėžia, kad nagrinėjant prieglobsčio prašymus turi būti atsižvelgta į individualias aplinkybes, užtikrinama teisinė pagalba, informacija bei baziniai humanitariniai prieglobsčio prašytojų poreikiai.

 

* * *

Su peticijos tekstu susipažinti ir išreikšti jam pritarimą galima portale manoteises.lthttps://manoteises.lt/peticija/prieglobscio-prasymas-nera-nusikaltimas-uz-zmogiska-elgesi-su-migrantais/

Bendras peticiją pasirašiusių asmenų ir organizacijų sąrašas bus išsiųstas LR Prezidentui, LR Vyriausybei ir LR Seimui.

 

Nuotrauka: Artūras Morozovas