Užsieniečių išsiuntimo stebėsenos ataskaita | 2020-2021

separator

Kviečiame susipažinti su projekto „Išsiuntimo operacijų stebėsena” rėmuose parengta Užsieniečių išsiuntimo stebėsenos ataskaita.

Dokumentas apžvelgia 2020-2021 m. laikotarpį, kurio metu išsiuntimo procedūrų stebėtojai vykdė Lietuvoje esančių ir buvimo šalyje sąlygų neatitinkančių trečiųjų šalių piliečių  arba asmenų be pilietybės išsiuntimo stebėseną.

Nepriklausomo vertinimo pagrindu, stebėtojų darbo procesas ir išvados ataskaitoje atsispindi:

  • tarptautinių standartų, kuriais remiantis turėtų būti vykdoma išsiuntimo procedūrų stebėsena, apžvalgoje;
  • gerųjų ir trūkumus išryškinusių atvejų analizėje;
  • pateiktose rekomendacijose.

Elektroninę ataskaitos versiją galite pasiekti: čia