Projekto NIEM nacionalinė ataskaita, apžvelgianti prieglobsčio gavėjų Lietuvoje integracijos politiką

separator

Išplatinta antroji tarptautinio projekto „NIEM” („National Integration Evaluation Mechanism”, liet. „Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas”) tyrėjų parengta nacionalinė ataskaita, apžvelgianti prieglobsčio gavėjų Lietuvos Respublikoje integracijos politikos ir jos įgyvendinimo rodiklius.

Dokumentas yra tęstinės ataskaitos, kuri lygina minėtų rodiklių pokyčius dviejų – pradinio (2016-2017 m. birželio mėn.) ir antrojo (2017 m. birželio – 2019 m. balandžio mėn.) – ataskaitinių laikotarpių metu, dalis. Ataskaitoje taip pat pristatoma, kaip tam tikros integracijos praktikos įgyvendinamos kitose trijose Baltijos jūros regionui priklausančiose šalyse – Latvijoje, Lenkijoje ir Švedijoje.

Palyginus Lietuvos ir 13 kitų projekte dalyvaujančių ES šalių rezultatus, matyti, kad Lietuvoje įgyvendinama prieglobsčio politika ir prieglobsčio gavėjų integracija priskirtinos Rytų-Centrinės Europos šalių kontekstui: Lietuvą charakterizuoja pakankamai nedidelė prieglobsčio sistemos taikymo patirtis;  valstybę pasieka palyginti mažas tarptautinės apsaugos gavėjų skaičius; juntamas į ilgalaikę integraciją orientuotos sistemos trūkumas, o dabartinės integracijos politikos vystymas ir įgyvendinimas smarkiai susijęs su ES parama ir teisinėmis nuostatomis.

Ataskaitos išvados atskleidžia, kad, nors Lietuva atspindi pakankamai gero teisinio prieglobsčio gavėjų integracijos reguliavimo pavyzdį, šalis vis dar susiduria su keblumais praktiniame integracijos politikos įgyvendinimo lygmenyje, ypač – realizuodama strateginius, į ilgalaikę perspektyvą orientuotus tikslus.

Teisiniai apžvalgos rodikliai palankiai vertina rezultatus, pasiektus užtikrinant prieglobsčio gavėjų teises sveikatos priežiūros ir profesinio ugdymo srityse. Tuo tarpu politiniai ataskaitos rodikliai atkreipia dėmesį į sėkmingas praktikas išduodant leidimus gyventi ir įgyvendinant šeimos susijungimo procedūras.

Antra vertus, Lietuvoje pakankamai prastai įvertinti teisiniai rodikliai, susiję su pilietybės įgijimu bei, papildomą apsaugą gavusių asmenų atveju, leidimo gyventi išdavimu. Nepalankius rezultatus taip pat atskleidė politinės priemonės, kurių pagrindu integraciją siekiama užtikrinti pilietybės, ryšių stiprinimo, švietimo ir profesinio ugdymo srityse.

* * *

Daugiau informacijos apie projektą: čia