Pristatyti MIPEX 2020 tyrimo Lietuvoje rezultatai

separator

Paminėdami Tarptautinę tolerancijos dieną, 2020 m. lapkričio 16 d. „Diversity Development Group“ tyrėjų grupė pristatė tyrimo „Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX) 2020“ rezultatus, vertinančius nacionalinę integracijos politiką Lietuvoje. Renginio metu taip pat buvo apžvelgtos Lietuvos visuomenės nuostatų tyrimo išvados įvairių etninių ir socialinių grupių atžvilgiu.

Pilną renginio video įrašą galite rasti: čia (renginys vyko anglų kalba)

Su išsamiais MIPEX 2020 vertinimo Lietuvoje rezultatais susipažinti galite: www.mipex.eu/lithuania

 

* * *

MIPEX 2020 rezultatai atskleidžia, kad nepaisant per paskutinius penkerius metus įvykusių pokyčių migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos srityje, šalyje įgyvendinama politika yra vertinama tik 37 taškais iš 100. Toks vertinimas yra gerokai žemesnis nei kitų tyrime dalyvavusių šalių vidurkis (50 taškų iš 100). Tai reiškia, kad šalyje gyvenantiems migrantams ir naujai į šalį gyventi atvykstantiems užsieniečiams kyla daugiau kliūčių nei galimybių. Kita vertus, lyginant su ankstesniais MIPEX 2015 tyrimo rezultatais, bendras Lietuvos vertinimas pakilo keturiais taškais. Tuo tarpu, kitų tyrime dalyvavusių šalių vertinimas vidutiniškai kilo tik dvejais taškais.

MIPEX Lithuania 37 points

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Diversity Development Group“ tyrėja dr. Giedrė Blažytė pastebi: „Lietuvoje įgyvendinama migracijos politika išlieka selektyvi, palankesnės atvykimo sąlygos yra taikomos tik tam tikrų profesijų ir valstybių piliečiams. Be to, vis dar trūksta strateginio valstybės požiūrio į ilgalaikės integracijos priemonių įgyvendinimą. MIPEX 2020 tyrimo rezultatai rodo, kad dėl ribotų galimybių dalyvauti šalies politiniame gyvenime ir taikomų griežtų reikalavimų įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, užsienio šalių piliečiai visuomenėje išlieka mažiau girdimi ir matomi. Tokia situacija turi įtakos neigiamų visuomenės nuostatų formavimuisi ir plitimui migrantų atžvilgiu.“

Tai, kad visuomenės nuostatos įvairių migrantų grupių atžvilgiu yra labiau neigiamos, nei teigiamos, atskleidžia ir 2020 m. rudenį atliktos visuomenės nuostatų apklausos rezultatai. Tyrimo duomenimis, 69 proc. gyventojų mano, kad pabėgėliai gali padidinti nusikalstamumo lygį šalyje, 62 proc. įvardijo, kad pabėgėliai gali sukelti socialinius neramumus šalyje. Be to, du trečdaliai (66 proc.) respondentų mano, kad dauguma pabėgėlių, atvykstančių į Lietuvą, yra ekonominiai (darbo) migrantai.

Pasak Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojos Vitos Kontvainės, „Lietuvos gyventojai nerimauja dėl potencialių neramumų ar socialinių grėsmių, konkurencijos dėl darbo vietų, kuriuos, respondentų nuomone, gali sukelti pabėgėlių atvykimas į šalį.“

Iš kitos pusės, verta pažymėti, kad beveik 7 iš 10 (68 proc.) šalies gyventojų pritartų, kad Lietuva priimtų gyventi Baltarusijos piliečius, atvykstančius į Lietuvą dėl ypatingų humanitarinių priežasčių. Beveik pusė (48 proc.) respondentų pritaria, kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio į Lietuvą atvykstančių pabėgėlių integracijai.

* * *

Penktasis tarptautinio tyrimo „Migrantų integracijos politikos indeksas“ (MIPEX) leidimas, koordinuojamas nevyriausybinių organizacijų „Migration Policy Group (MPG)“ ir „Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)“, apima 2014-2019 m. laikotarpį. MIPEX 2020 vertina migracijos ir migrantų integracijos politiką 52 šalyse penkiuose žemynuose: Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir Okeanijoje. Šiuo instrumentu pateikiami išsamūs duomenys ir informacija, kuriuos galima panaudoti rengiant politines priemones, teikiant siūlymus pokyčiams ir projektams, siekiant lygybės šalyse.

Skirtingi instrumento rodikliai padeda atskleisti daugialypį migrantų galimybių dalyvauti visuomenėje vaizdą  aštuoniose srityse: darbo rinkos mobilumo, švietimo, politinio dalyvavimo, pilietybės įgijimo, šeimos susijungimo, sveikatos apsaugos, nuolatinio leidimo gyventi šalyje ir antidiskriminacijos. MIPEX jau yra sulaukęs sėkmės ir pripažinimo – jis plačiai naudojamas politikos formuotojų, NVO atstovų bei tyrėjų ir yra cituotas daugiau nei 4 600 dokumentų.

Daugiau informacijos apie MIPEX 2020 galite rasti: www.mipex.eu